Sığır Süt Yemleri

Armoni

Yüksek enerji ve protein içeren bir süt yemidir. 25 Kg.ın üzerinde süt veren ineklere, saman, silaj ve ot verilerek beseleme yapılacağı  düşünülerek hazırlanmıştır. Yüksek verimli süt ineklerinin ihtiyacı olan besleyiciler, titizlikle hesaplanarak üretilmiştir.

Denge

DENGE süt yemi, düşük ve orta verimli süt sığırlarının verim ve yaşam payı ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış ekonomik bir yemdir.

16 Protein Süt yemi

%16 ham protein 2400 kkal metabolik enerji ihtiva eder. Vitamin ve mineral karmalarıyla dengelenmiştir. Pelet ve toz formdadır. Süt verimi orta düzeyde olan süt hayvanlarının ihtiyaçlarına uygun ideal bir yemdir.

Yeni Nesil

Genetik kapasitesi yüksek olan süt sığırlarının laktasyonun ilk, orta ve son safhasında kullanılması tavsiye edilmektedir. Vezir süt yemi ile birlikte laktasyonun pik seviyesine kısa zamanda çıkıp daha uzun süre o seviyelerde kalması sağlanmaktadır.

Maraton

En uygun protein sindirimi için by-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin en uygun karışımlarını içerir. 

Promiks

Hayvanlara doğrudan yedirilmeyen, yem katkı maddelerinin karışımı ya da bir veya birden fazla yem katkı maddesinin taşıyıcı olarak kullanılan bir yem maddesi veya suyla karışımını,

Denge Promiks

Doruk

Genetik kapasitesi yüksek olan süt sığırlarının laktasyonun ilk 100 gününde ihtiyacı olan yüksek enerji ve protein içeriğini karşılamak üzere üretilmektedir. DORUK Süt Yemi ile; Laktasyon başında yükselen besin maddesi ihtiyacını karşılayarak süt sığırlarının zayıflaması önlenir, vücut kondisyon skorunun istenilen seviyede kalması sağlanır.

Maksimix

Atak

Orta ve yüksek verimli sağmal ineklerin tüm sağım dönemi boyunca gerekli besin maddesi ihtiyaçlarını karşılayan, kaliteli protein ve enerji kaynaklarınca hazırlanmış bir süt yemidir.