FİYAT LİSTESİ                      12.01.2019

SÜT YEMLERİ
16 Pr. Süt Yemi
KARSÜT 16
66,50
18 Pr. Süt Yemi
KARSÜT 18 
73,50
19.Pr. Süt Yemi
KARSÜT 19
78,00
20 Pr. Süt Yemi
KARSÜT 20
80,00
21 PR. SÜT YEMİ
KARSÜT 21
82,00
21 Pr.YÜKSEK VERİM
KARSÜT 21 S
86,00
Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX 
DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN
MAXİMİX
110,00
Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ
Buzağı 0-4 AY YEMİ
KAR BUZAĞI
79,00
DÜVE  VE  KURU  DÖNEM  YEMİ
Düve-Kurudönem
KAR KURU-DÜVE
81,00
SIĞIR  BÜYÜK BAŞ  BESİ  YEMLERİ
EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ
KARBESİ EKO
71,00
Besi 4 - 8 ay besi
KARBESİ BAŞLANGIÇ
72,00
Besi Bitiş 8 aydan sonra
KARBESİ BİTİŞ
74,00
SÜT  VE  BESİ  KONSANTRE  YEMLER 
Konsantre 1/1 Yem-Yarma
BESİ KONSANTRESİ 1/1
75,00
Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL
SÜT KONSANTRESİ 2/1
77,00
Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA
SÜT KONSANTRESİ 1/1
83,00
KOYUN   KEÇİ  KUZU   YEMLERİ
EKONOMİK KUZU YEMİ
KARKUZU EKO
74,00
Kuzu-1  0 - 2 aylık kuzulara
KARKUZU BAŞLANGIÇ
78,50
Kuzu-2, 2 aydan sonra
KARKUZU BÜYÜTME
80,00
KOYUN-KEÇİ SÜT YEMİ
KOYUN KEÇİ SÜT
71,00
KANATLI  YEMLERİ
0-15 gün etlik piliçlere
ETLİK YEMİ TOZ
125,00
15 günden sonra etlik piliç
PELET ETLİK
124,00
Yumurta tavuklarına
YUM.YEMİ PELET
107,00
0 -2 ay hindi civcivlerine
HİNDİ CİVCİV TOZ-PELET
136,00