İnekler kesiliyor et fiyatı düşüyor

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kırmızı et fiyatını düşürebilmek için 3 yıl mücadele verdi. Fiyat düşsün diye, canlı hayvan ve et ithalatı için 3 milyar dolar ödendi. Yerli besiciler milyarlarca lira zarara uğradı.

Et fiyatı gerçekten de düştü. Ama, tüketicinin aldığı etin fiyatı değil, besicinin sattığı karkas etin fiyatı düştü.

Et fiyatı neden düşüyor?

Birkaç nedeni var. Ama en önemlisi süt ineklerinin kesilmesi.Kesimhanelerde çok sayıda süt ineği kesiliyor. Hayvancılık sektöründe kiminle konuşsanız inek kesiminden yakınıyor. Kimine göre kesilen hayvanların yüzde 60 ı kimine göre yüzde 80 ni süt ineği. Bu,çok tehlikeli bir süreç.

Hatırlarsanız 2008 de de aynen bugünkü gibi süt inekleri kesildi. Hem de 1 milyonun üzerinde inek kesildi. O dönemde de et üretimi artıyor, fiyat düşüyor diye sevinenler oldu. Ama, faturası sonradan çıktı. Kırmızı ette ve hayvancılıkta büyük kriz yaşandı. Krizi aşmak için ithalat kapıları sonuna kadar açıldı. Türkiye 3 yılda 3 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ithal etti.

İthalatın boyutu;Hükümetin 2013 Programı na şöyle yansıdı:"2009 yılı ikinci yarısından itibaren sürekli bir artış eğilimine giren kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için 2010 yılında başlatılan kasaplık canlı hayvan ve et ithalatı sürdürülmekte olup,2011 yılı ile 2012 yılı ilk 8 ayını kapsayan dönemde yaklaşık 500 bin büyükbaş kasaplık canlı hayvan ile 1,7 milyon küçükbaş canlı hayvan ve 132 bin ton kırmızı et ithal edilmiştir."

Çok sayıda süt ineğinin kesilmesi piyasayı doğrudan etkiliyor. Bugün besicilerin çok büyük bölümü buzağı ihtiyacını ithalatla karşılıyor. Bu nedenle iç piyasada çok sayıda buzağı olması gerekiyor. Fakat yeterli buzağı yok. Çünkü buzağıları doğuracak inekler kesiliyor.

Süt ineklerinin kesilmesi nedeniyle et arzı yükseliyor ve fiyat düşüyor.

Süt ineklerinin kesilmesinin en önemli nedeni, yem fiyatının çok yükselmesi.Saman fiyatı 1 lirayı aştı. Kaliteli kaba yem bulunamıyor. Bulunabilen yemler ise çok pahallı. Buna karşılık üreticinin ürettiği etin ve sütün fiyatı yerinde sayıyor. Sattığı et ve sütle yem alamaz duruma geldiği için ineğini kesmek zorunda kalıyor.

Kırmızı et fiyatının özellikle koyun ve kuzu eti fiyatının düşmesinin nedeni ise,ülkeye çok miktarda kaçak kuzu girmesi.

Resmi ithalatın yanı sıra kaçak olarak Türkiye ye ciddi hayvan girişi var. Suriye den çok miktarda kuzu giriyor. Bu nedenle kuzu bıçak fiyatı 20 liradan 15 liraya düştü. Suriye den kaçak giren kuzular Ege de,İç Anadolu da besiye alınıyor ve kilosu 13-14 liradan satılıyor. Koyunculuk yapanlar kaçak Suriye kuzusu nedeniyle çok büyük zarara uğradı.

Et fiyatındaki düşüşün bir başka nedeni de alım gücünün düşmesi. Bir yandan inek kesimi ve kaçak kuzu girişi nedeniyle arz artıyor diğer tarafta tüketicinin alım gücü düştüğü için et tüketimi azalıyor. Bu nedenle fiyat düşüyor.

Hayvancılıkta yaşanan bu süreç önlem alınmazsa yeni bir krize neden olabilir. Tıpkı 2009 daki gibi hayvan varlığı azalacak ve kesilecek hayvan olmayınca et fiyatı yükselecek. Fiyatı düşürmek için ithalat kapıları yeniden açılacak. Bu kısır döngü sürüp gidecek. Kim bilir belki de birileri bunu bilinçli yapıyor. Hayvancılıkta istikrarsız politikalarla Türkiye nin dışa bağımlı olmasını istiyor. Ne dersiniz?